Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Mirtazapin (Remeron) v léčbě těžké deprese
MUDr. Homayun Shahpesandy, MUDr. Zuzana Janíková, MUDr. Ružena Mojžišová, MUDr. Andrea Miklovičová
Psychiatrické oddelenie NsP Liptovský Mikuláš
Amisulprid v liečbe schizofrénnych porúch: skúsenosti z psychiatrického oddelenia nsp Liptovský Mikuláš
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
45. česko-slovenská psychofarmakologická konference
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Libuše Stárková, CSc
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Kognitivně – behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Syndrom neklidných končetin
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SZU, Bratislava
„Double“ depresia – klinické charakteristiky a liečba
MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Centrum neuropsychiatrických studií
Antipsychotika druhé generace v léčbě akutní psychotické agitovanosti
MUDr. Mária Králová, PhD.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
K pohlavným rozdielom v klinickom obraze depresie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Interakce antipsychotik a antiepileptik
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Slovo úvodem
V SKTRATKE
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Bipolární afektivní porucha
created by © zooom.sk s.r.o.