Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Mirtazapin (Remeron) v léčbě těžké deprese
MUDr. Homayun Shahpesandy, MUDr. Zuzana Janíková, MUDr. Ružena Mojžišová, MUDr. Andrea Miklovičová
Psychiatrické oddelenie NsP Liptovský Mikuláš
Amisulprid v liečbe schizofrénnych porúch: skúsenosti z psychiatrického oddelenia nsp Liptovský Mikuláš
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
45. česko-slovenská psychofarmakologická konference
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Libuše Stárková, CSc
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Kognitivně – behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra
Práce přináší základní přehled o významu užití kognitivně behaviorální terapie v dětské a dorostové psychiatrii. Je rozdělena do tří částí podle psychických poruch, na které se zaměřuje. Je doplněna kazuistikami. Třetí část je věnována poruchám příjmu potravy se zřetelem na kognitivní terapii „deviace body image“ (zkreslené vnímání vlastního těla).
Kľúčové slová: kognitivní terapie, anorexie, bulimie, body image.

Cognitive behavioral therapy: the clinical use in child and adolescent psychiatry
Part III.: Eating disorders The purpose of this article is to explain the importance and clinical use of cognitive behavioral therapy in child and adolescent psychiatry. The work is divided into three parts. The case reports are included. The third part is devoted to eating disorders with special interest to cognitive therapy of disturbed body image.
Key words: cognitive therapy, eating disorders, body image.
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Syndrom neklidných končetin
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SZU, Bratislava
„Double“ depresia – klinické charakteristiky a liečba
MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Centrum neuropsychiatrických studií
Antipsychotika druhé generace v léčbě akutní psychotické agitovanosti
MUDr. Mária Králová, PhD.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
K pohlavným rozdielom v klinickom obraze depresie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Interakce antipsychotik a antiepileptik
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Slovo úvodem
V SKTRATKE
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Bipolární afektivní porucha
created by © zooom.sk s.r.o.