Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
Psychiatrické oddelenie FNsP FDR, Banská Bystrica
„ Ten, kto vie, kedy má dosť, má dosť. Ten, kto to nevie, nikdy nemá dosť.“
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Čo dnes spája a rozdeľuje schizofréniu a bipolárnu afektívnu poruchu?
MUDr. Radkin Honzák
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Milan Vrána
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Ústav všeobecného lékařství, Praha
Přináší léčba antidepresivy nemocným s kardiovaskulárním rizikem prospěch, nebo nebezpečí?
MUDr. Miroslava Khollová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Patologické shromažďování
MUDr. Věra Zelená
Centrum pro epilepsie, I. neurologická klinika FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, I. neurologická klinika FN u sv. Anny, Brno
Výskyt sexuálních dysfunkcí u pacientů s epilepsií
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Léčba schizofrenie
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Mechanizmus účinku agomelatínu – nový prístup k liečbe depresie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
Psychiatrické oddelenie FNsP FDR, Banská Bystrica
MUDr. Ján Vongrej
Psychiatrické oddelenie FNsP FDR, Banská Bystrica
Vražda na psychiatrii
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrické oddelenie, NsP Vaše Zdravie, Zvolen
Psychóza indukovaná metabolickou alkalózou
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Soňa Tomašových
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
11. Dni dynamickej psychoterapie
OSOBNOSŤ
Mgr. Kamila Hudaková
prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.