Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Bipolárna afektívna porucha II
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
MUDr. Mgr. Helena Aziri
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Koncepty hodnotenia účinnosti dlhodobej liečby schizofrénie
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Vliv léčby antidepresivy na hmotnost
MUDr. Kateřina Sheardová
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika FTN a IPVZ, Praha
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady a PCP, Praha
MUDr. Vladimír Línek, CSc.
Neurologická klinika 1. LF, VFN, Praha
MUDr. Pavel Ressner
Neurologické oddělení, Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Doporučené postupy pro terapii Alzheimerovy nemoci a ostatních demencí
MUDr. Miroslav Novotný
Centrum duševního zdraví, Jeseník
PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.
Psychagógia s. r. o., Liptovský Mikuláš
Mgr. Jan Haase
Centrum duševního zdraví, Jeseník
Využití EEG biofeedbacku v psychiatrické praxi
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
PhDr. Václav Červenka
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Bc. Jitka Routnerová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Fototerapie v gerontopsychiatrii
MUDr. Martin Hýža
Psychiatrická léčebna v Opavě
MUDr. Libor Chvíla, CSc.
Psychiatrická léčebna v Opavě
Terapie neklidu u duševních poruch způsobených psychoaktivními látkami
MUDr. Marta Škultétyová
Interná-onkologická klinika Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
MUDr. Andrea Mocná
Klinika detskej hemato-onkológie DFNsP, Bratislava
Chemoterapia hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna v Dobřanech, interní oddělení
Závislost na zolpidemu
MUDr. Dušan Skokan
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
MUDr. Mária Martinove PhD.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Bipolárna afektívna porucha u patologického hráča – kazuistika
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
I. Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
Pohľad na 22. kongres ECNP v Istanbule
MUDr. Silvia Lúčna
Klinika drogových závislostí SZU, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Správa z 5. ročníka sympózia psychiatrov – Psychiatria pre prax, Senec, 17. – 18. 10. 2009
OSOBNOSŤ
Mgr. Kamila Hudaková
MUDr. Jozef Hašto, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.