Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení nemocnice České Budějovice
Quetiapin lékem první volby
Jedná se o první hospitalizaci mladého pacienta, který byl na oddělení přivezen rodinou pro podivné chování. Utekl před záchranou službou, kterou přivolali. Při příjmu byl velmi neklidný, agresivní. Byl ztlumen pomocí Cisordinolu, po kterém dochází kromě žádoucího útlumu i k rozvoji extrapyramidových příznaků. Jako základní léčba byl zvolen Seroquel, po kterém se neobjevují již žádné extrapyramidové účinky a pacient se znovu zapojuje do běžného života.
MUDr. Naděžda Soukupová, MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, III. LF UK
Komorbidita agorafobie, panické poruchy a paranoidní poruchy osobnosti
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika, LF UP v Olomouci
Premenstruální dysforická porucha
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice
Zásady dlouhodobé léčby deprese
MUDr. Petr Zvolský jr.
Psychiatrická klinika, VFN, I. LF a UK, Praha
Diagnóza Alzheimerovy nemoci pomocí škálovacích metod
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MUDr. Hana Prašková
Denní sanatorium Horní Palata
Léčba poruch osobnosti II. část
doc. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ, Praha
Zlepšení diagnózy demence v primární péči - role mezioborové spolupráce
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Farmakoterapie sociální fobie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Antidepresiva a QT interval
created by © zooom.sk s.r.o.