Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení nemocnice České Budějovice
Quetiapin lékem první volby
MUDr. Naděžda Soukupová, MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, III. LF UK
Komorbidita agorafobie, panické poruchy a paranoidní poruchy osobnosti
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika, LF UP v Olomouci
Premenstruální dysforická porucha
Autoři předkládají současný pohled na problematiku a léčbu premenstruálního syndromu a premenstruální dysforické poruchy z pohledu psychiatrického. Respektují, že tyto poruchy jsou i tématem gynekologické péče. Podávají přehled současné literatury o využití antidepresiv v této indikaci. Poukazují na to, že podání antidepresiv by mělo předcházet léčbě hormonální.
Kľúčové slová: premenstruální dysforická porucha, SSRI.

Premenstrual Dysforic Disorder
Authors present a survey of premenstrual dysphoric disorder and premenstrual syndrom from psychiatric point of view. There is given a survey of today’s psychiatric literature from this branch. Especially is discussed a role of SSRI antidepressants. Authors agree that the disorder is also a question for gynaecologist, but they would like to emphasize that antidepressants administration could be the first step in a therapy of serious forms of premenstrual syndroms.
Key words: premenstrual dysforic disorder, premenstrual syndrom, SSRI.
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice
Zásady dlouhodobé léčby deprese
MUDr. Petr Zvolský jr.
Psychiatrická klinika, VFN, I. LF a UK, Praha
Diagnóza Alzheimerovy nemoci pomocí škálovacích metod
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MUDr. Hana Prašková
Denní sanatorium Horní Palata
Léčba poruch osobnosti II. část
doc. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ, Praha
Zlepšení diagnózy demence v primární péči - role mezioborové spolupráce
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Farmakoterapie sociální fobie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Antidepresiva a QT interval
created by © zooom.sk s.r.o.