Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Ako vnímame život
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP Bratislava-Ružinov
Depresie u žien: depresia v perimenopauze a menopauze
MUDr. Eva Krasulová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Mgr. Jana Blahová Dušánková
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Roztroušená skleróza – psychoneuroimunologické onemocnění centrálního nervového systému
MUDr. Dagmar Breznoščáková
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Postavenie bipolárnej afektívnej poruchy – súčasné poznatky: liečba bipolárnej depresie
MUDr. Marek Páv
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Komplexní účinek antidepresiv a bolest
Bolest a deprese jsou stavy, které jsou ovlivněné funkcí serotonergního a noradrenergního systému. V léčbě obou stavů jsou účinné léky ovlivňující oba neurotransmiterové systémy. V rozvoji chronické bolesti se kromě změn v neuronálních okruzích účastní i aktivace gliových buněk, která může přetrvávat i po odeznění akutního bolestivého stimulu a podílet se na chronifikaci bolesti. Antidepresiva ovlivňují afektivní a kognitivní komponentu bolesti a depresivní syndrom modulací neuroplastických procesů, kromě toho také snižují produkci zánětlivých látek glií a modulují přenos bolestivých vzruchů na míšní úrovni. Tyto léky také kromě přímého analgetického účinku snižují produkci zánětlivých molekul na periferii při stavech doprovázených chronickou bolestí, což má vliv na aktivaci stresové osy a neurotransmiterový metabolizmus.
Kľúčové slová: bolest, deprese, antidepresivum, mikroglie, astrocyt, cytokin, neuroplasticita

Complex antidepressant effect and pain
Pain and depression are pathological states influenced by serotonergic and noradrenergic system functioning. In the treatment of both states are used drugs, affecting both neurotransmitter systems. In the chronic pain pathogenesis besides neuronal system changes takes place also glial cell activation, which can endure acute pain stimulus and participate in the pain chronification. Antidepressant treatment is affecting depressive syndrome and pain affective and cognitive component due neuroplastic processes modulation. Inflammatory mediators can activate stress axis and influence neurotransmitter metabolism during chronic pain states, antidepressants diminish inflammatory molecule production on the periphery and in the central nervous system, uncoupling thus stress axis activation.
Key words: pain, depression, antidepressant, microglia, astrocyte, cytokine, neuroplasticity
MUDr. Ján Šuba
Klinika detskej psychiatrie LFUK a DFNsP, Bratislava
Nové možnosti liečby ADHD na Slovensku
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Vývoj antidepresív od imipramínu po agomelatín
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická léčebna Bohnice, IPVZ, Praha
Mgr. Radek Vokál
Správa Středočeského kraje Policie ČR
Vrah i oběť v ochranném léčení ústavním
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Jarná vedecko-pracovná schôdza s medzinárodnou účasťou na Čingove
doc. MUDr. ThDr. Mgr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.
Norbertinum – centrum pastorální medicíny a forenzní psychiatrie, Pelhřimov
Víra a sexualita
OSOBNOSŤ
Mgr. Kamila Hudaková
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.