Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Ako vnímame život
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP Bratislava-Ružinov
Depresie u žien: depresia v perimenopauze a menopauze
MUDr. Eva Krasulová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Mgr. Jana Blahová Dušánková
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Roztroušená skleróza – psychoneuroimunologické onemocnění centrálního nervového systému
Roztroušená skleróza (RS) představuje nejčastější demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) s autoimunitní etiologií. Zásadní úlohu v patogenezi RS hraje imunitní systém, který svou zánětlivou aktivitou může postihnout kteroukoliv oblast CNS, a tím způsobit variabilní neurologické i psychiatrické příznaky. RS je typickým příkladem psychoneuroimunologického onemocnění, které často vyžaduje mezioborovou spolupráci v rámci diagnostiky i léčby. Přitom právě správná diagnóza a včasná léčba je jedinou prevencí trvalé invalidity u této choroby, která postihuje především mladé osoby (2. –4. dekáda) a má v České republice nezanedbatelnou prevalenci 100–150/100 000 obyvatel.
Kľúčové slová: roztroušená skleróza, centrální nervový systém, psychoneuroimunologie, léčba

Multiple sclerosis – psychoneuroimmunological disease of the central nervous system
Multiple sclerosis (MS) presents the most frequent demyelinating disease of the central nervous system (CNS) with autoimmune ethiology. Immune system plays a key role in MS pathogenesis and any CNS area can be affected by its inflammatory activity with various neurological and psychiatric symptoms. MS is a typical example of psychoneuroimmunological disease, which often requires multispecialty cooperation in terms of both diagnostics and treatment (symptomatic therapy, psychiatric adverse events of MS treatment). Precise diagnosis and early treatment is the only prevention of permanent disability in MS, the disease afflicting mainly young persons (2nd–4th decade) with significant prevalence in the Czech Republic 100–150/100 000.
Key words: multiple sclerosis, central nervous system, psychoneuroimmunology, treatment
MUDr. Dagmar Breznoščáková
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Postavenie bipolárnej afektívnej poruchy – súčasné poznatky: liečba bipolárnej depresie
MUDr. Marek Páv
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Komplexní účinek antidepresiv a bolest
MUDr. Ján Šuba
Klinika detskej psychiatrie LFUK a DFNsP, Bratislava
Nové možnosti liečby ADHD na Slovensku
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Vývoj antidepresív od imipramínu po agomelatín
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická léčebna Bohnice, IPVZ, Praha
Mgr. Radek Vokál
Správa Středočeského kraje Policie ČR
Vrah i oběť v ochranném léčení ústavním
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Jarná vedecko-pracovná schôdza s medzinárodnou účasťou na Čingove
doc. MUDr. ThDr. Mgr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.
Norbertinum – centrum pastorální medicíny a forenzní psychiatrie, Pelhřimov
Víra a sexualita
OSOBNOSŤ
Mgr. Kamila Hudaková
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.