Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Eduard Gemza
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Andrea Marsalová
Psychiatrická klinika FNsP Ružinov, Bratislava, REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, Bratislava
Podávanie psychofarmák počas gravidity – tymoprofylaktiká a antipsychotiká (2. časť)
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové
Radka Maixnerová
Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové
Dagmar Valešová
Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové
Psychotické příznaky u závislých na metamfetaminu
doc. MUDr. Beata Sániová, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny a Neurologická klinika, Martin
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
JLF UK v MFN, Martin
Včasné a neskoré kognitívne dysfunkcie po celovej anestézii
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Bratislava
Antipsychotiká novej generácie ako podnety pre nové klinické uvažovanie
MUDr. Peter Bobovník
Psychosociální centrum, Přerov
Psychodynamické aspekty farmakoterapie
MUDr. Jana Spilková
Soukromé sexuologické centrum, GONA s. r. o., Praha
Sexualita na internetu
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Michaela Paličková
CNS-CENTRUM TŘINEC, s. r. o., Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika, Třinec
Co může psychiatrie, aneb vymizení příznaků nemoci nezaručuje kvalitní život
MUDr. Dalibor Janoška
II. PK SZU MO, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Ochranné liečby
MUDr. Eduard Gemza
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Pozitíva a negatíva zavádzania systému manažérstva kvality v psychiatrickej nemocnici – skúsenosti s hodnotením kvality liečebného a ošetrovateľského procesu po prvom roku
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie, FN Olomouc, Katedra psychologie, FF UP Olomouc
Mgr. Jan Šmahaj
Katedra psychologie, FF UP Olomouc
MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika, FN Olomouc
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika, FN Olomouc
Možnosti psychologické diagnostiky sexuálního života mužů z infertilních párů
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Správa z jesenného zasadnutia UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) – Psychiatric Section and Board (16. – 18. 10. 2008, Ghent)
OSOBNOSŤ
Mgr. Kamila Hudaková
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.