Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.
Samostatná psychiatrická ordinace, Praha
Serotonin u obsedantně-kompulzivní poruchy
doc. MUDr. Jana Kocourková, doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Suicidální a homicidální chování u postadolescentní matky
Autoři analyzují dynamiku vzájemného propojení fenoménu agrese zaměřeného proti sobě (suicidální chování) a proti druhému (homicidální chování). Na příkladu postadolescentní matky předkládají hypotézu, zda přítomnost déledobě trvajících suicidálních fantazií může zvýšit riziko homicidálního chování matky vůči dítěti. Charakterizují další faktory, které stupňují riziko nepřiměřené objektové agrese.
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, interní oddělení
Kazuistika nemocné s Addisonovou chorobou hospitalizované na psychiatrii
MUDr. Ľubomíra Izáková, Mgr. Eva Vohlídková
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Reverzibilita organicky podmienených psychopatologických zmien spôsobených cievnym poškodením mozgu
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Markéta Zemanová, MUDr. Petr Kozelek
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Teoretické předpoklady a praktické zkušenosti s léčbou amisulpridem
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Bratislava
Huntingtonova choroba a kognitívna porucha
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Jiří Syrovátka
Psychiatrická ambulance, Praha 6
Deprese jako vedlejší účinek terapie interferonem alfa u nemocných s chronickou hepatitidou C
INFORMÁCIA A KOMENTÁRE
MUDr. Radovan Vaškovský
XVII. Košické sexuologické dni – postrehy z odbornej konferencie
MUDr. Terézia Rosenbergerová
Afektívne a emocionálne poruchy v detstve – Košická Belá, 1. – 3. 10. 2004
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol, Praha, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Agrese u dětí a adolescentů
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
Psychoterapeutická praxe, Brno, Brněnský institut psychoterapie, Brno
Zahájení v psychodynamické psychoterapii
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Marek Preiss, MUDr. Erik Herman
Psychiatrické centrum, LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha, Psychiatrická ambulance 1. LF UK Praha
Narcistická porucha osobnosti – diagnostika a léčba
MUDr. Věra Strunzová
Psychiatrické centrum Praha
Terapie deprese, úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci
V SKRATKE
MUDr. Zdeněk Faldyna
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Specifické poruchy osobnosti – část I. Diagnostika
created by © zooom.sk s.r.o.