Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.
Samostatná psychiatrická ordinace, Praha
Serotonin u obsedantně-kompulzivní poruchy
doc. MUDr. Jana Kocourková, doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Suicidální a homicidální chování u postadolescentní matky
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, interní oddělení
Kazuistika nemocné s Addisonovou chorobou hospitalizované na psychiatrii
MUDr. Ľubomíra Izáková, Mgr. Eva Vohlídková
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Reverzibilita organicky podmienených psychopatologických zmien spôsobených cievnym poškodením mozgu
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Markéta Zemanová, MUDr. Petr Kozelek
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Teoretické předpoklady a praktické zkušenosti s léčbou amisulpridem
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Bratislava
Huntingtonova choroba a kognitívna porucha
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Jiří Syrovátka
Psychiatrická ambulance, Praha 6
Deprese jako vedlejší účinek terapie interferonem alfa u nemocných s chronickou hepatitidou C
INFORMÁCIA A KOMENTÁRE
MUDr. Radovan Vaškovský
XVII. Košické sexuologické dni – postrehy z odbornej konferencie
MUDr. Terézia Rosenbergerová
Afektívne a emocionálne poruchy v detstve – Košická Belá, 1. – 3. 10. 2004
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol, Praha, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Agrese u dětí a adolescentů
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
Psychoterapeutická praxe, Brno, Brněnský institut psychoterapie, Brno
Zahájení v psychodynamické psychoterapii
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Marek Preiss, MUDr. Erik Herman
Psychiatrické centrum, LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha, Psychiatrická ambulance 1. LF UK Praha
Narcistická porucha osobnosti – diagnostika a léčba
MUDr. Věra Strunzová
Psychiatrické centrum Praha
Terapie deprese, úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci
Práce se zaměřuje na oblast léčby antidepresivy v průběhu gravidity a laktace a na farmakoterapii úzkostných poruch a nespavosti v tomto období. Přehledně shrnuje údaje z literatury zabývající se problematikou léčby antidepresivy. Práce též uvádí relativně nová klinická data získaná v průběhu ambulantní léčby pacientek a zkušenosti s touto problematikou získané na Psychiatrickém centru Praha (PCP). Článek může sloužit jako orientační vodítko pro lékaře-psychiatra v situaci, kdy je nutná jeho intervence u gravidní nebo kojící ženy.
Kľúčové slová: gravidita a laktace, psychofarmaka, rizikové faktory, zásady léčby, teratogenita, malformace.
Kľúčové slová MeSH: depresia – terapia, tehotenstvo; poruchy úzkostné – terapia, tehotenstvo; laktácia; tehotenstvo; psychofarmaká; faktory rizikové, teratogény; abnormality spôsobené liekmi.

THERAPY OF DEPRESSION, ANXIETY DISORDER AND INSOMNIA DURING PREGNANCY AND LACTATION
The presented overview is focused on medication by anti-depressives during pregnancy and lactation and on pharmacotherapy of anxiety disorder and insomnia in these periods. It comprehensively maps known data from publications dealing with therapy by anti-depressives. Relatively new clinical data obtained during ambulant treatment of patients are reported together with experience gained at Prague Psychiatric Center (PCP). The article may serve as an advise material for a psychiatrist during intervention in a case of a pregnant or breast-feeding woman.
Key words: pregnancy and lactation, psychopharmacological therapy, risk factors, treatment principles, teratogenity, malformation.
Key words MeSH: depression – therapy, pregnancy; anxiety disorders – therapy, pregnancy; lactation; pregnancy; psychotropic drugs; risk factors; teratogens; abnormalities, drug induced.
V SKRATKE
MUDr. Zdeněk Faldyna
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Specifické poruchy osobnosti – část I. Diagnostika
created by © zooom.sk s.r.o.