Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni
VYUŽITÍ DUÁLNÍCH ANTIDEPRESIV V LÉČBĚ DEPRESIVNÍ PORUCHY
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
SCHIZOFRENIE A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrické oddelenie NsP Brezno, n. o.
ANTIPSYCHOTIKÁ DRUHEJ GENERÁCIE V GERONTOPSYCHIATRII
MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
dipl. s. Andrea Jašková
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd, Bratislava
MUDr. Slávka Lenerová
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava
CHRONICKÁ HEPATITÍDA C A DEPRESIA – OBÁVANÁ DVOJKOMBINÁCIA?
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Mgr. Jana Míchalová
Sexuologické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
PSYCHOTERAPIE V PÉČI O SEXUOLOGICKÉ PACIENTY
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN v Trenčíne
STABILIZÁTOR NÁLADY A DEPRESIA – UNIPOLÁRNA ALEBO BIPOLÁRNA?
MUDr. Peter Janík
Psychiatrická klinika FNsP a LFUK, Bratislava
KOMPLIKOVANÁ A PATOLOGICKÁ EBRIETA. AKO ICH ROZOZNAŤ?
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
METYLFENIDÁT V LÉČBĚ ADHD – 10 LET AMBULANTNÍCH ZKUŠENOSTÍ S LÉČBOU
INFORMÁCIE
h. doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.
Psychiatrická nemocnica Philipa Pinella, Pezinok
SPRÁVA Z 10. DNÍ DYNAMICKEJ PSYCHOTERAPIE
Mgr. Dita Leczová
KOMPAS – Komunitná pomoc a starostlivosť, n. o. Trnava
PROGRAM „MANAŽMENT CHOROBY A ZOTAVENIA“ PRE PACIENTOV S ŤAŽKOU DUŠEVNOU PORUCHOU
PSYCHOFARMAKÓLOGIA
MUDr. Ivan Tůma, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
INVEGA – PALIPERIDON ER TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
created by © zooom.sk s.r.o.