Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, interní oddělení
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NEKLIDU SOMATICKÉM ODDĚLENÍ
MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
SUICIDALITA U SCHIZOFRENIE
MUDr. Vlasta Hanušková
Psychiatrická léčebna, Opava
TERAPIE AKUTNÍHO NEKLIDU A AGRESE
doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
METABOLICKÝ SYNDROM A VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
ANTIEPILEPTIKA V LÉČBĚ PSYCHÓZ SCHIZOFRENNÍHO OKRUHU
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP v Bratislave
VENLAFAXÍN V DLHODOBEJ LIEČBE DEPRESIE
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
STIMULANCIA V AMBULANTNÍ PEDOPSYCHIATRICKÉ PRAXI
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Denisa Borošová
Psychosociálne centrum, Košice
NOZOGNÓZIA AKO TERAPEUTICKÝ FAKTOR: SOM CHORÝ? VERZUS MÁM CHOROBU?
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
I. Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
VIII. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
SPRÁVA Z 161 APA ANNUAL MEETINGU, WASHINGTON DC, USA, 3. – 8. MÁJ 2008
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Luboš Janů, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
LÉČBA DEPRESE PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
Řada pacientů se schizofrenií užívá antidepresiva. Pokusili jsme se zhodnotit důvody pro tuto medikaci a její přínos. Jen pro malou část pacientů se schizofrenií trpících závažnější a dlouhodobou depresí znamenají antidepresiva přínos, mohou naopak zhoršit či způsobit některé nežádoucí účinky jako extrapyramidový syndrom nebo sexuální dysfunkce.
Kľúčové slová: schizofrenie, deprese, antidepresiva, antipsychotika

THE TREATMENT OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
Many schizophrenic patients use antidepressants. We try to evaluated reasons for this medications and its contribution. Only small number of schizophrenic patients suffering from serious and long-term depression has some benefit from antidepressants. Contrariwise antidepressants may cause or exacerbate some adverse events like extrapyramidal symptoms or sexual dysfunction.
Key words: schizophrenia, depression, antidepressants, antipsychotics
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Jiří Berka
Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance, Brno
MÍSTO PSYCHOTERAPIE V RÁMCI AMBULANTNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP, Olomouc
SERTINDOL SE VRACÍ
created by © zooom.sk s.r.o.