Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Rudolf Červený
Praktický lékař pro dospělé, Zdravotnický ústav, Praha
PSYCHIATRICKÉ STAVY V PRIMÁRNÍ PÉČI
MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA KAZUISTIKA FARMAKOTERAPIE
MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace Hranice na Moravě
POSTUP V ZAMĚSTNÁNÍ U SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHY PŘI TERAPII OLANZAPINEM A FLUOXETINEM
MUDr. Mária Tormašiová
Neurologická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Eva Geročová–Feketeová
Neurologická klinika FNsP, Košice
PORUCHY SPRÁVANIA V REM SPÁNKU PREDCHÁDZAJÚCE PARKINSONOVU CHOROBU
PREHĽADNÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Tomáš Kašpárek
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
NĚKTERÉ MOŽNOSTI KOMBINACE PSYCHOFARMAK V KLINICKÉ PRAXI
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
SSRI VE SPEKTRU ÚZKOSTNÝCH PORUCH
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE: PRAKTICKÉ UŽITÍ V ORDINACI PEDOPSYCHIATRA
Práce přináší základní přehled o významu a užití kognitivně behaviorální terapie v dětské a dorostové psychiatrii. Je rozčleněna do tří částí podle psychických poruch, na které se zaměřuje. Je doplněna kazuistikami. Druhá část se věnuje léčbě obsedantně kompulzivní poruchy.
Kľúčové slová: kognitivně behaviorální terapie, obsedantně kompulzivní porucha.

COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY: THE CLINICAL USE IN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY PART II: OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER
The purpose of this article is to explain the importance and clinical use of cognitive behavioral therapy in child and adolescent psychiatry. The work is divided into three parts according to the solved psychiatric problems. The case reports are included. The second part is explaining the treatment of obsessive compulsive disorder.
Key words: cognitive behavioral therapy, obsessive compulsive disorder.
MUDr. Vladimír Lávička
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice
PSYCHOFARMAKA KARDIOLOGA A PSYCHIATRA NEROZDĚLUJÍ
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Erik Herman
Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha
DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 2. DÍL
MUDr. Petr Popov
Oddělení léčby závislostí, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Tomáš Doležal
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
PŘÍPRAVEK SERLIFT (SERTRALINI HYDROCHLORIDUM) FARMAKOLOGICKÝ PROFIL
SLOVO ÚVODOM
Ing. Jana Tajovská
Slovo úvodem
created by © zooom.sk s.r.o.