Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Rudolf Červený
Praktický lékař pro dospělé, Zdravotnický ústav, Praha
PSYCHIATRICKÉ STAVY V PRIMÁRNÍ PÉČI
MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA KAZUISTIKA FARMAKOTERAPIE
MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace Hranice na Moravě
POSTUP V ZAMĚSTNÁNÍ U SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHY PŘI TERAPII OLANZAPINEM A FLUOXETINEM
MUDr. Mária Tormašiová
Neurologická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Eva Geročová–Feketeová
Neurologická klinika FNsP, Košice
PORUCHY SPRÁVANIA V REM SPÁNKU PREDCHÁDZAJÚCE PARKINSONOVU CHOROBU
PREHĽADNÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Tomáš Kašpárek
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
NĚKTERÉ MOŽNOSTI KOMBINACE PSYCHOFARMAK V KLINICKÉ PRAXI
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
SSRI VE SPEKTRU ÚZKOSTNÝCH PORUCH
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE: PRAKTICKÉ UŽITÍ V ORDINACI PEDOPSYCHIATRA
MUDr. Vladimír Lávička
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice
PSYCHOFARMAKA KARDIOLOGA A PSYCHIATRA NEROZDĚLUJÍ
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Erik Herman
Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha
DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 2. DÍL
MUDr. Petr Popov
Oddělení léčby závislostí, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Tomáš Doležal
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
PŘÍPRAVEK SERLIFT (SERTRALINI HYDROCHLORIDUM) FARMAKOLOGICKÝ PROFIL
SLOVO ÚVODOM
Ing. Jana Tajovská
Slovo úvodem
Vánoční čas a nástup nového roku je pro nás dobou nejen nákupní a úklidové horečky, ale i časem k pozastavení, zamyšlení a bilanci uplynulého období. I pro náš časopis nastává čas hodnocení uplynulých dvanácti měsíců. Co přinesly? Doufáme, že pro naše čtenáře snad jen příjemné změny. Zavedli jsem pravidelné rozesílání CD s uplynulým ročníkem všech časopisů vydavatelství Solen. Těšíme se na Vaše ohlasy a připomínky, podle kterých bude tato elektronická verze dále zdokonalována a přizpůsobována Vašim potřebám. Došlo také k rozšíření redakční rady o další odborníky, které jen přispělo ke zkvalitnění časopisu. Na tento rok je plánováno další zpřísnění recenzního řízení, což ovšem neznamená, že by se doba přijímání článků měla prodloužit. Našim autorům současným i budoucím můžeme slíbit, že v přijímání článků zůstaneme neustále velmi flexibilní. Během tohoto roku se změnil vzhled a částečně i systém fungování internetových stránek, kde si můžete vyhledat kterýkoliv článek letošního a loňského ročníku ze všech našich časopisů: Psychiatrie pro praxi, Neurologie pro praxi, Interní medicíny pro praxi, Pediatrie pro praxi, Urologie pro praxi nebo z nově vycházejících vědečtějších časopisů Intervenční a akutní kardiologie či od příštího roku také Klinické farmakologie a farmacie. Články starších ročníků jsou k dispozici v redakci. Pro naše pravidelné čtenáře plánujeme na tento nastupující rok další příjemná překvapení, ale o tom až v příštích číslech. S přáním hodně spokojenosti a radosti do nového roku Ing. Jana Tajovská a celá redakce vydavatelství Solen
created by © zooom.sk s.r.o.