Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
LIEČBA OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNEJ PORUCHY
doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.
Psychiatrická klinika UK v Praze, FN a LF Hradec Králové
CHRONOBIOLOGICKÉ KOMPONENTY DUŠEVNÍCH PORUCH
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
MUDr. Martina Krausová
Nemocnice Privamed, Plzeň
LIDSKÉ PRIONOVÉ NEMOCI
MUDr. David Goldemund
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
PhDr. Sabina Telecká
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
KOGNITIVNÍ PORUCHY U PACIENTŮ S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
ANTIDEPRESIVA, DEPRESE A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
MUDr. Lenka Vachková
Psychiatrická léčebna, Brno, Sdružení Práh, Brno
SOCIÁLNÍ A REHABILITAČNÍ PROGRAMY PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Dana Bakešová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
LÉČBA PACIENTA SE SCHIZOFRENIÍ INJEKČNÍM DEPOTNÍM ANTIPSYCHOTIKEM RISPERDALEM CONSTOU
INFORMÁCIE
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava
SCHIZOFRÉNIA SO ZAČIATKOM V DETSTVE – SPRÁVA Z CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE VENOVANEJ DETSKEJ PSYCHIATRII
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Hedvika Ernsten
Pontianakstraat, Holland
NĚKOLIK POZNÁMEK K PSYCHIATRICKÉ EPIDEMIOLOGII
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
BUPROPION V AMBULANTNÍ PRAXI
Sdělení podává přehled o indikacích a kontraindikacích bupropionu při antidepresivní léčbě. Je probrána úspěšnost augmentace léčby nejčastěji předepisovaných selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu bupropionem, účinnost bupropionu při léčbě úzkostných poruch i jeho výhody v porovnání s ostatními antidepresivy (není riziko váhového příbytku, sexuálních dysfunkcí). Účinnost bupropionu je ilustrována kazuistikami z ambulantní praxe.
Kľúčové slová: bupropion, depresivní porucha, augmentace léčby, úzkostné poruchy, kazuistiky
created by © zooom.sk s.r.o.