Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
LIEČBA OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNEJ PORUCHY
doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.
Psychiatrická klinika UK v Praze, FN a LF Hradec Králové
CHRONOBIOLOGICKÉ KOMPONENTY DUŠEVNÍCH PORUCH
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
MUDr. Martina Krausová
Nemocnice Privamed, Plzeň
LIDSKÉ PRIONOVÉ NEMOCI
MUDr. David Goldemund
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
PhDr. Sabina Telecká
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
KOGNITIVNÍ PORUCHY U PACIENTŮ S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU
Kognitivní poruchy jsou u pacientů s cévním onemocněním mozku relativně časté. Přestože významným způsobem negativně ovlivňují kvalitu života, zůstávají často nerozpoznány a neléčeny. Autoři předkládají stručný přehled týkající se etiopatogeneze, diagnostiky a léčby vaskulárních kognitivních poruch.
Kľúčové slová: cévní onemocnění mozku, vaskulární kognitivní deficit, demence, časná diagnostika, deprese
Cognitive disorders in patients with vascular brain disease are relatively frequent. In spite of the significantly negative influence on quality of life, they remain often unrecognized and untreated. The authors discuss a brief review of ethiopathogenesis, diagnostics and treatment of vascular cognitive disorders.
Key words: vascular brain disease, vascular cognitive deficit, dementia, early diagnosis, depression
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
ANTIDEPRESIVA, DEPRESE A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
MUDr. Lenka Vachková
Psychiatrická léčebna, Brno, Sdružení Práh, Brno
SOCIÁLNÍ A REHABILITAČNÍ PROGRAMY PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Dana Bakešová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
LÉČBA PACIENTA SE SCHIZOFRENIÍ INJEKČNÍM DEPOTNÍM ANTIPSYCHOTIKEM RISPERDALEM CONSTOU
INFORMÁCIE
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava
SCHIZOFRÉNIA SO ZAČIATKOM V DETSTVE – SPRÁVA Z CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE VENOVANEJ DETSKEJ PSYCHIATRII
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Hedvika Ernsten
Pontianakstraat, Holland
NĚKOLIK POZNÁMEK K PSYCHIATRICKÉ EPIDEMIOLOGII
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
BUPROPION V AMBULANTNÍ PRAXI
created by © zooom.sk s.r.o.