Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
Michaela Hůlková
LF UK, Hradec Králové
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN, Hradec Králové
Ing. Josef Bukač
Oddělení výpočetní techniky, Ústav lékařské biofyziky LF UK, Hradec Králové
DEPRESIVITA A ÚZKOST U VYBRANÝCH KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍ – VLIV NA KVALITU ŽIVOTA A LÉČBU
PhDr. Radko Obereignerů
Katedra psychologie FF UP, Olomouc, Oddělení klinické psychologie FN, Olomouc
MUDr. Katarína Kollárová
Neurologická klinika FN, Olomouc
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY NESPECIFICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ U DĚTÍ
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Slavoj Brichcín
Psychiatrická léčebna, Praha 8-Bohnice
CO LZE OČEKÁVAT OD ZABEZPEČOVACÍ DETENCE?
Mgr. Iva Daňková
šéfredaktorka společnosti Solen
KONFERENCE AMBULANTNÍCH PSYCHIATRŮ VYZRÁVÁ V OSOBITOU AKCI
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Radim Kubínek
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
DEPRESE SENIORŮ
MUDr. Radkin Honzák
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
MUDr. Bohumil Seifert
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha
NĚKTERÉ NOVĚJŠÍ POZNATKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BOLESTI
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha, Katedra psychiatrie IPVZ, Praha
PORUCHY CHOVÁNÍ U PACIENTŮ ALZHEIMEROVOU CHOROBOU
MUDr. Zuzana Sigmundová
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
RIZIKOVÉ FAKTORY ŽIVOTNÍHO STYLU SCHIZOFRENNÍCH PACIENTŮ
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
AD centrum Praha, Psychiatrické centrum, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
MUC. Pavel Martínek
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček
AD centrum Praha, Psychiatrické centrum, Praha
MUC. Abraham Buček
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
RNDr. Daniela Řípová, CSc.
AD centrum Praha, Psychiatrické centrum, Praha
DOTAZNÍK FUNKČNÍHO STAVU FAQ-CZ – ČESKÁ VERZE PRO ZHODNOCENÍ KAŽDODENNÍCH AKTIVIT PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Hedvika Ernsten
Pontianakstraat, Holland
NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE A PSYCHIATRICKÁ POHOTOVOST
V článku nabízím pokračování postřehů a zážitků z ambulantní praxe jako lékař-asistent pohotovostní služby regionu Amsterdam Východ. Mimo status quo předkládá moje úvaha srovnání situací, do kterých se jako psychiatr můžeme jinde dostat. Donucovací prostředky v psychiatrii jsou stále a snad všude předmětem diskuze. Rozdíly nepramení jen z legislativy, i pokud si člověk místní příslušný zákon a příručku dobře pročte, najde často manipulační prostor. Ovšem je to opět hlavně jiná společenská objednávka a potažmo i momentální politická situace, které hrají v tomto případě mnohem větší roli než legislativa samotná.
V SKTRATKE
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
NOVÉ TRENDY V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE
created by © zooom.sk s.r.o.