Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
Michaela Hůlková
LF UK, Hradec Králové
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN, Hradec Králové
Ing. Josef Bukač
Oddělení výpočetní techniky, Ústav lékařské biofyziky LF UK, Hradec Králové
DEPRESIVITA A ÚZKOST U VYBRANÝCH KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍ – VLIV NA KVALITU ŽIVOTA A LÉČBU
Kľúčové slová: Studie se zaměřuje na souvislost mezi stupněm postižení kůže vybrané skupiny dermatologických pacientů a mírou úzkosti či deprese u těchto osob. Klade si za cíl rozlišit, zda je současná přítomnost psychických obtíží u dermatologických pacientů pouhou komorbiditou, či zda je mezi psychickými a kožními obtížemi korelace. Na základě výsledků pak autoři teoreticky vyvozují vhodné terapeutické postupy pro určitou skupinu dermatologických pacientů, které by měly být součástí komplexní léčby.
PhDr. Radko Obereignerů
Katedra psychologie FF UP, Olomouc, Oddělení klinické psychologie FN, Olomouc
MUDr. Katarína Kollárová
Neurologická klinika FN, Olomouc
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY NESPECIFICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ U DĚTÍ
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Slavoj Brichcín
Psychiatrická léčebna, Praha 8-Bohnice
CO LZE OČEKÁVAT OD ZABEZPEČOVACÍ DETENCE?
Mgr. Iva Daňková
šéfredaktorka společnosti Solen
KONFERENCE AMBULANTNÍCH PSYCHIATRŮ VYZRÁVÁ V OSOBITOU AKCI
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Radim Kubínek
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
DEPRESE SENIORŮ
MUDr. Radkin Honzák
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
MUDr. Bohumil Seifert
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha
NĚKTERÉ NOVĚJŠÍ POZNATKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BOLESTI
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha, Katedra psychiatrie IPVZ, Praha
PORUCHY CHOVÁNÍ U PACIENTŮ ALZHEIMEROVOU CHOROBOU
MUDr. Zuzana Sigmundová
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
RIZIKOVÉ FAKTORY ŽIVOTNÍHO STYLU SCHIZOFRENNÍCH PACIENTŮ
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
AD centrum Praha, Psychiatrické centrum, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
MUC. Pavel Martínek
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček
AD centrum Praha, Psychiatrické centrum, Praha
MUC. Abraham Buček
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
RNDr. Daniela Řípová, CSc.
AD centrum Praha, Psychiatrické centrum, Praha
DOTAZNÍK FUNKČNÍHO STAVU FAQ-CZ – ČESKÁ VERZE PRO ZHODNOCENÍ KAŽDODENNÍCH AKTIVIT PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Hedvika Ernsten
Pontianakstraat, Holland
NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE A PSYCHIATRICKÁ POHOTOVOST
V SKTRATKE
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
NOVÉ TRENDY V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE
created by © zooom.sk s.r.o.