Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Hana Šarapatková
Interní a endokrinologická ordinace, Olomouc
MUDr. Yvona Hrčková
I. interní klinika Fakultní nemocnice, Olomouc
MUDr. Jarmila Šmoldasová
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc
Problematika hyperprolaktinémie při terapii sulpiridem z pohledu endokrinologa
MUDr. Dita Šamánková
Psychiatrická ambulance, Vítkovická nemocnice
Účinek olanzapinu u hraniční psychotické poruchy
MUDr. Michaela Szilvásiová, MUDr. Petra Koziarová, MUDr. Jitka Potribná
Psychiatrické oddělení FNsP Ostrava
Závislost na kombinovaných preparátech? Stále aktuální
MUDr. Eva Bočková
Centrum duševního zdraví INEL FANTE, Plzeň
Úspěšná léčba rezistentního psychotika
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika I. LF UK a VFN Praha
Zpráva o průběhu 43. Česko-slovenské psychofarmakologické konference
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Jaroslav Vaněk
Psychiatrická a sexuologická ordinace Praha 10
MUDr. PhDr. David Vaněk
Psychiatrická klinika I. LF UK a VFN Praha
Farmakoekonomika, pacienti a psychiatři
MUDr. Zdeněk Faldyna
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Schizotypní porucha
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
Sexuální dysfunkce při dlouhodobé antidepresivní medikaci
MUDr. Slavomír Spousta
Psychiatrické oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích
Syndrom z vysazení SSRI
Při terapii antidepresiv ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vstříkávání serotoninu (SSRI) může docházet ke vzniku syndromu z vysazení. Přestože jde o relativně málo závažnou komplikaci léčby, může způsobit výraznou subjektivní nepohodu pacienta. Nerozpoznání souvislosti obtíží se syndromem z vysazení může pak lékaře vést k nesprávnému vedení terapie. Článek uvádí klinické situace, při nichž se může syndrom z odnětí objevit, jeho klinické příznaky, některé hypotézy o biologickém mechanismu vzniku příznaků a postupy při předcházení vzniku syndromu z vysazení a zvládání příznaků.
Kľúčové slová: antidepresiva, SSRI, syndrom z vysazení.

Syndrome because of SSRI discontinuing
Syndrome of withdrawal can accompany therapy by antidepressants from group of SSRI. Although this is considered to be relatively less serious complication of therapy, it can generate severe discomfort for a patient. If withdrawal syndrome is not recognized it could lead to incorrect direction of therapy by a physician. The article defines clinical situations, when withdrawal syndrome can occur, its clinical hall marks, some hypotheses on biological mechanism of symptoms origin and approaches in preventing withdrawal syndrome and management of its symptoms.
Key words: antidepressants, SSRI, syndrome of withdrawal.
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta
Nově registrovaná antipsychotika
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová MUDr. Beata Pašková, MUDr. Prašková Hana
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Denní sanatorium Horní Palata
Léčba poruch osobnosti I.
prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.
Ústav infekčních chorob a epizootologie, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakta a otázky kolem bovinní spongiformní encefalopatie
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Obsedantně kompulzivní porucha
PSYCHOFARMAKÓLOGIA
doc. MUDr. Karel Šonka, CSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění neurologické kliniky Univerzita Karlova v Praze, I. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Nově registrovaná psychofarmaka ovlivňující vigilitu
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika FNsP, Brno-Bohunice
Atypická antipsychotika - rozdělení dle mechanizmu účinku, operacionální definice, kritéria, záměna
created by © zooom.sk s.r.o.