Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Hana Šarapatková
Interní a endokrinologická ordinace, Olomouc
MUDr. Yvona Hrčková
I. interní klinika Fakultní nemocnice, Olomouc
MUDr. Jarmila Šmoldasová
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc
Problematika hyperprolaktinémie při terapii sulpiridem z pohledu endokrinologa
MUDr. Dita Šamánková
Psychiatrická ambulance, Vítkovická nemocnice
Účinek olanzapinu u hraniční psychotické poruchy
MUDr. Michaela Szilvásiová, MUDr. Petra Koziarová, MUDr. Jitka Potribná
Psychiatrické oddělení FNsP Ostrava
Závislost na kombinovaných preparátech? Stále aktuální
MUDr. Eva Bočková
Centrum duševního zdraví INEL FANTE, Plzeň
Úspěšná léčba rezistentního psychotika
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika I. LF UK a VFN Praha
Zpráva o průběhu 43. Česko-slovenské psychofarmakologické konference
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Jaroslav Vaněk
Psychiatrická a sexuologická ordinace Praha 10
MUDr. PhDr. David Vaněk
Psychiatrická klinika I. LF UK a VFN Praha
Farmakoekonomika, pacienti a psychiatři
Zdravotnické systémy se všude na světě dostávají do rozporu mezi potenciální možností poskytovat co nejširší služby i požadavky na ně a schopností tento objem financovat. V České republice se tato disproporce v posledních letech jeví obzvláště výraznou. Pomocí při účinnější alokaci finančních prostředků ve zdravotnictví by se mohly stát farmakoekonomické studie, a to přes všechny své nedokonalosti.
Kľúčové slová: zdravotnictví, psychiatrie, nákladovost, léky, farmakoekonomika.

Pharmacoeconomy, patients and psychiatrists
Health care systems all over the world have been experiencing conflict between potential abilities to provide as wide services as possible and capabilities of their financing. In Czech Republic this disproportion has been particularly striking in recent years. Pharmacoeconomic studies could be helpful in more efficient location of financial resources in health care system despite their imperfections.
Key words: health care system, psychiatry, expensiveness, drugs, pharmacoeconomics.
MUDr. Zdeněk Faldyna
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Schizotypní porucha
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
Sexuální dysfunkce při dlouhodobé antidepresivní medikaci
MUDr. Slavomír Spousta
Psychiatrické oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích
Syndrom z vysazení SSRI
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta
Nově registrovaná antipsychotika
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová MUDr. Beata Pašková, MUDr. Prašková Hana
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Denní sanatorium Horní Palata
Léčba poruch osobnosti I.
prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.
Ústav infekčních chorob a epizootologie, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakta a otázky kolem bovinní spongiformní encefalopatie
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Obsedantně kompulzivní porucha
PSYCHOFARMAKÓLOGIA
doc. MUDr. Karel Šonka, CSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění neurologické kliniky Univerzita Karlova v Praze, I. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Nově registrovaná psychofarmaka ovlivňující vigilitu
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika FNsP, Brno-Bohunice
Atypická antipsychotika - rozdělení dle mechanizmu účinku, operacionální definice, kritéria, záměna
created by © zooom.sk s.r.o.