Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Pavol Adamík
Psychiatrická klinika, JLF UK a MFN Martin
doc. MUDr. Ivan Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika, JLF UK a MFN Martin
doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb, JLF UK a MFN Martin
MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb, JLF UK a MFN Martin
VZŤAH HYPERKINETICKEJ PORUCHY A PORÚCH SPÁNKU V DETSTVE
Hyperkinetická porucha/ADHD je psychické ochorenie v detstve s najvyššou prevalenciou a vysokou komorbiditou rôznych psychických porúch, vrátane porúch spánku. Primárne poruchy spánku, taktiež časté v detskej populácií, sa v detskom veku môžu počas dňa prejavovať najmä príznakmi hyperkinetického syndrómu, a ak sú dlhodobé, môžu byť mylne diagnostikované ako hyperkinetická porucha. V našej práci, na základe analýzy chorobopisov hospitalizovaných pacientov s hyperkinetickou poruchou za obdobie 4 rokov, sme u týchto pacientov zistili vysokú komorbiditu porúch spánku (60,9 %), medzi najčastejšie dyssomnie patrili nepokojný, prerušovaný spánok, včasná insomnia a z parasomnií somnilokvia, nočná enuréza, somnambulizmus, pavor nocturnus, nočná mora a jednoduché chrápanie. Najvyššie percento porúch spánku tvorili poruchy spánku pozorované len na oddelení a neuvádzané rodičmi pri vstupnom vyšetrení. Je preto potrebné venovať poruchám spánku u hyperkinetických detí náležitú pozornosť a v ďalšom výskume sa zamerať na zisťovanie patogenetických vzťahov porúch spánku a hyperkinetického syndrómu použitím objektívnych metodík.
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Helena Reguli
Sexuologické oddělení, FN u sv. Anny, Brno
O CHLAPCI, KTERÝ SI CHTĚL JENOM SÁHNOUT
INFORMÁCIE
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
PSYCHIATRIA PRE PRAX – SPRÁVA Z 3. ROČNÍKA SYMPÓZIA PSYCHIATROV
doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.
predseda Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie
SPRÁVA Z 9. DNÍ DYNAMICKEJ PSYCHOTERAPIE
MUDr. Eduard Višňovský
ADDICT spol. s.r.o., Nitra
SPRÁVA ZO 7. KONFERENCIE PSYCHIATRICKÉHO VÝSKUMU SEVERU 5. – 7. 9. 2007 VÝSKUMU SEVERU
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Lattová
Max Planck Institut für Psychiatrie, München
PSYCHOFARMAKA A SPÁNKOVÁ ONEMOCNĚNÍ
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o., Predná Hora
NOVODOBÉ NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, Center for Excellence for Research & Treatment Bipolar Disorder, Department of Psychiatry, University of North Carolina
JAK PŘEDPOVĚDĚT, ŽE PACIENT ODPOVÍ NA LÉČBU ANTIDEPRESIVY?
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
PSYCHOFARMAKOLOGICKÉ INTERVENCE U ADAPTAČNÍCH PORUCH
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
LÉČEBNÉ POSTUPY U BEHAVIORÁLNÍCH PORUCH U DEMENCE
MUDr. Marek Zelman
PO Brezno
MUDr. Lenka Jenčová
PO Banská Bystrica
OLANZAPÍN A GRAVIDITA
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, interní oddělení
DELIRIUM TREMENS
Ing. Vladimír Marko, CSc.
Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava
VÝVOJ SPOTREBY ANTIPSYCHOTÍK NA SLOVENSKU V ROKOCH 1996 – 2006
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Hedvika Ernsten
Pontianakstraat 13, 1335 HE Almere, Holland
POSTŘEHY Z AMBULANCE ODJINUD ČILI SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE V NIZOZEMÍ
created by © zooom.sk s.r.o.