Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Helena Kučerová, HonDG.
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice na Moravě
Deset let od povodní na Moravě
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Psychiatrické centrum, Praha, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Psychomotorické tempo, rychlost řeči a myšlení
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Deprese u seniorů – biologické a psychosociální vlivy, vztahy deprese a demence
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
Farmakoterapie demence
MUDr. Štefan Gortha
Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Westend, I. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
MUDr. Anna Vachulová
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Sledovanie vzťahu anxiety a depresie a hodnôt tlaku krvi u hospitalizovaných pacientov s diabetes mellitus 2. typu
MUDr. PhDr. Petr Pastucha
Psychiatrická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Pohybová aktivita v léčbě úzkostných a depresivních poruch
prof. RNDr. Anna Strunecká
Vliv nadměrného příjmu fluoridu na lidský mozek
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Poznámky k psychodynamickým aspektům alkoholové závislosti
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum, Praha
Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc, Psychiatrická ambulance PL Šternberk, pracoviště Olomouc
Quetiapin v léčbě depresivní fáze bipolární afektivní poruchy
V SKRATKE
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF a FN, Brno
Jak správně zvolit antidepresivum
created by © zooom.sk s.r.o.