Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
HYPERSEXUALITA U PACIENTKY LÉČENÉ ESCITALOPRAMEM
MUDr. PhDr. Petr Pastucha
Psychiatrická klinika FN a LF UP, Olomouc
MARIE
MUDr. Richard Krombholz, MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM ARIPIPRAZOLU U STARŠÍCH NEMOCNÝCH
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
13. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE, LUHAČOVICE 6.–9. ČERVNA 2007
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Pavla Němečková, Ph.D.
Soukromá psychiatrická ordinace, Prostějov
PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
KLINICKÁ VODÍTKA NICE LÉČBY DEPRESIVNÍCH PORUCHU DĚTÍ A ADOLESCENTŮ
Mgr. Štefánia Laskovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o., Predná Hora
KODEPENDENCIA
MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
PROČ TAKÉ PACIENTI NECHTĚJÍ ANTIPSYCHOTIKA?
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
SERTINDOL A JEHO PRÍBEH
V SKRATKE
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
PRAKTICKÉ TIPY PRO SLEDOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PŘI DLOUHODOBÉ LÉČBĚ ANTIPSYCHOTIKY
created by © zooom.sk s.r.o.