Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ludvik Nábělek
Psychiatrické oddelenie FNsP FDR, Banská Bystrica
LYKANTROPIA NA PRELOME TISÍCROČÍ
MUDr. Jaroslav Novotný
Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., Jeseník
LÁZEŇSKÁ LÉČBA PACIENTŮ S PSYCHICKÝMI PORUCHAMI
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení FN u sv. Anny, Brno
NAŠE ZKUŠENOSTI S ATYPICKÝMI SEXUÁLNÍMI PROJEVY MLADISTVÝCH
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
15. EVROPSKÝ PSYCHIATRICKÝ KONGRES MADRID, 17.–21. BŘEZNA 2007
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
PSYCHOGENNÍ NEEPILEPTICKÉ DISOCIATIVNÍ ZÁCHVATY – NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÁ PORUCHA NAPODOBUJÍCÍ EPILEPSII
prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.
Katedra psychiatrie, IPVZ Praha
OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ SPEKTRUM
MUDr. Jiří Konrád
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
SMÍŠENÁ DEMENCE
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
ATYPICKÁ ANTIPSYCHOTIKA JAKO STABILIZÁTORY NÁLADY
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
SPÁNEK A JEHO NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY
Aktualizovaná Mezinárodní klasifikace poruch spánku a bdění (ICSD 2 – International Classification of Sleep Disorders) z roku 2005 opouští klasické členění na dyssomnie a parasomnie a nově dělí poruchy spánku a bdění na 8 hlavních skupin – 1) insomnie; 2) poruchy dýchání související se spánkem; 3) hypersomnie centrálního původu; 4) poruchy cirkadiánního rytmu; 5) parasomnie; 6) „movement disorders“ související se spánkem; 7) izolované symptomy, odchylky od normálu; 8) ostatní poruchy spánku. V článku je uvedena charakteristika nejčastějších jednotek (kromě insomnie) včetně diagnostiky a terapie s ohledem na psychiatrickou problematiku.
Kľúčové slová: narkolepsie-kataplexie, obstrukční spánková apnoe – OSA, syndrom neklidných nohou (RLS), periodické pohyby končetinami(PLM), syndrom zpožděné/ předsunuté fáze usínání, rekurentní hypersomnie (Kleine-Levinův syndrom).
Kľúčové slová MeSH: poruchy spánku – klasifikácia; narkolepsia; kataplexia; apnoe spánkové obštrukčné; syndróm nepokojných nôh; insomnia; hypersomnia.

SLEEP AND ITS MOST FREQUENT DISTURBANCES
Updated International Classification of Sleep Disorders (ICSD – 2) from 2005 year leaves classical dividing to dyssomnias and parasomnias and classify sleep disorders into eight main groups – 1) insomnia; 2) sleep related breathing disorders; 3) hypersomnias of central origin; 4) circadian rhythm sleep disorders; 5) parasomnias; 6) sleep realted movement disorders; 7) isolated symptoms, apparently normal variants and unresolved issues; 8) other sleep disorders. The most frequent disorders (unless insomnia) are mentioned including diagnosis and therapy with regard to psychiatric questions in article.
Key words: Updated International Classification of Sleep Disorders (ICSD – 2) from 2005 year leaves classical dividing to dyssomnias and parasomnias and classify sleep disorders into eight main groups – 1) insomnia; 2) sleep related breathing disorders; 3) hypersomnias of central origin; 4) circadian rhythm sleep disorders; 5) parasomnias; 6) sleep realted movement disorders; 7) isolated symptoms, apparently normal variants and unresolved issues; 8) other sleep disorders. The most frequent disorders (unless insomnia) are mentioned including diagnosis and therapy with regard to psychiatric questions in article.
Key words MeSH: sleep disorders – classification; narcolepsy; cataplexy; sleep apnea, obstructive; restless leg syndrome; sleep initiation and maintenance disorders; disorders of excessive somnolence.
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.,
Psychiatrické centrum, Praha
LÉČBA PSYCHOFARMAKY V TĚHOTENSTVÍ A LAKTACI
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF a FN, Brno
DÁVKOVÁNÍ LAMOTRIGINU
created by © zooom.sk s.r.o.