Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ludvik Nábělek
Psychiatrické oddelenie FNsP FDR, Banská Bystrica
LYKANTROPIA NA PRELOME TISÍCROČÍ
„Lýkaón poděšen prchá a dosáhne venkovských tišin, nelidsky vyje a marně se pokouší po lidsku mluvit. Divokost vejde mu v ústa 8 s obvyklou po krvi touhou na dobytek se vrhá a do dneška z krve se těší. V srst mu přechází šat a ruce se ve tlapy mění, stane se vlkem a bývalé podoby podrží stopy: tatáž je šedivá barva, táž posupnost pohledu jeho, rovněž tak svítí mu oči a divoký vzhled jeho tentýž.“ (Ovídius)
Kľúčové slová MeSH: schizofrénia paranoidná; bludy; halucinácie; kazuistika (publikačný typ).
MUDr. Jaroslav Novotný
Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., Jeseník
LÁZEŇSKÁ LÉČBA PACIENTŮ S PSYCHICKÝMI PORUCHAMI
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení FN u sv. Anny, Brno
NAŠE ZKUŠENOSTI S ATYPICKÝMI SEXUÁLNÍMI PROJEVY MLADISTVÝCH
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
15. EVROPSKÝ PSYCHIATRICKÝ KONGRES MADRID, 17.–21. BŘEZNA 2007
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
PSYCHOGENNÍ NEEPILEPTICKÉ DISOCIATIVNÍ ZÁCHVATY – NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÁ PORUCHA NAPODOBUJÍCÍ EPILEPSII
prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.
Katedra psychiatrie, IPVZ Praha
OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ SPEKTRUM
MUDr. Jiří Konrád
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
SMÍŠENÁ DEMENCE
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
ATYPICKÁ ANTIPSYCHOTIKA JAKO STABILIZÁTORY NÁLADY
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
SPÁNEK A JEHO NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.,
Psychiatrické centrum, Praha
LÉČBA PSYCHOFARMAKY V TĚHOTENSTVÍ A LAKTACI
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF a FN, Brno
DÁVKOVÁNÍ LAMOTRIGINU
created by © zooom.sk s.r.o.