Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ludvik Nábělek
Psychiatrické oddelenie FNsP FDR, Banská Bystrica
LYKANTROPIA NA PRELOME TISÍCROČÍ
MUDr. Jaroslav Novotný
Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., Jeseník
LÁZEŇSKÁ LÉČBA PACIENTŮ S PSYCHICKÝMI PORUCHAMI
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení FN u sv. Anny, Brno
NAŠE ZKUŠENOSTI S ATYPICKÝMI SEXUÁLNÍMI PROJEVY MLADISTVÝCH
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
15. EVROPSKÝ PSYCHIATRICKÝ KONGRES MADRID, 17.–21. BŘEZNA 2007
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
PSYCHOGENNÍ NEEPILEPTICKÉ DISOCIATIVNÍ ZÁCHVATY – NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÁ PORUCHA NAPODOBUJÍCÍ EPILEPSII
prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.
Katedra psychiatrie, IPVZ Praha
OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ SPEKTRUM
Pojem obsedantně kompulzivního spektra vychází z předpokládané příbuznosti některých poruch (obsedantně kompulzivních, impulzivních a kompulzivně-impulzivních) klasifikovaných dosud pod rozdílnými záhlavími. Přes určité výhrady přináší koncept zajímavé podněty zejména pro farmakoterapii zahrnutých poruch.
Kľúčové slová: obsedantní, kompulzivní, impulzivní, spektrum poruch.
Kľúčové slová MeSH: porucha sobnosti, obsedantno-kompulzívna - farmakoterapia; porucha osobnosti, kompulzívna – farmakoterapia; poruchy impulzívne – farmakoterapia.

OBSESSIVE-COMPULSIVE SPECTRUM
The concept of the obsessive-compulsive spectrum stems from the putative relatedness of some disorders (obsessive-compulsive, impulsive, and compulsive-impulsive) classified currently under different headings. In spite of some reservations the concept brings interresting suggestions especially for the pharmacotherapy of subsumed disorders.
Key words: obsessive, compulsive, impulsive, spectrum of disorders.
Key words MeSH: obsessive-compulsive disorder – drug therapy; compulsive personality disorder – drug therapy; impulse control disorders – drug therapy.
MUDr. Jiří Konrád
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
SMÍŠENÁ DEMENCE
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
ATYPICKÁ ANTIPSYCHOTIKA JAKO STABILIZÁTORY NÁLADY
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
SPÁNEK A JEHO NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.,
Psychiatrické centrum, Praha
LÉČBA PSYCHOFARMAKY V TĚHOTENSTVÍ A LAKTACI
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF a FN, Brno
DÁVKOVÁNÍ LAMOTRIGINU
created by © zooom.sk s.r.o.