Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ludvik Nábělek
Psychiatrické oddelenie FNsP FDR, Banská Bystrica
LYKANTROPIA NA PRELOME TISÍCROČÍ
MUDr. Jaroslav Novotný
Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., Jeseník
LÁZEŇSKÁ LÉČBA PACIENTŮ S PSYCHICKÝMI PORUCHAMI
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení FN u sv. Anny, Brno
NAŠE ZKUŠENOSTI S ATYPICKÝMI SEXUÁLNÍMI PROJEVY MLADISTVÝCH
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
15. EVROPSKÝ PSYCHIATRICKÝ KONGRES MADRID, 17.–21. BŘEZNA 2007
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
PSYCHOGENNÍ NEEPILEPTICKÉ DISOCIATIVNÍ ZÁCHVATY – NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÁ PORUCHA NAPODOBUJÍCÍ EPILEPSII
prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.
Katedra psychiatrie, IPVZ Praha
OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ SPEKTRUM
MUDr. Jiří Konrád
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
SMÍŠENÁ DEMENCE
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
ATYPICKÁ ANTIPSYCHOTIKA JAKO STABILIZÁTORY NÁLADY
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
SPÁNEK A JEHO NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.,
Psychiatrické centrum, Praha
LÉČBA PSYCHOFARMAKY V TĚHOTENSTVÍ A LAKTACI
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF a FN, Brno
DÁVKOVÁNÍ LAMOTRIGINU
Lamotrigin je nové antiepileptikum, které si již našlo svoje místo v psychiatrii. Jeho základní indikací je bipolární porucha (s výjimkou mánie), je však zkoušen i v jiných indikacích, např. jako augmentace u farmakorezistentní deprese a schizofrenní poruchy. Lamotrigin je nadějný preparát vzhledem ke svému mechanizmu účinku a profilu vedlejších účinků. V současné době je již vyráběn řadou generických firem pod různými názvy. Zatím však není zcela objasněno optimální účinné dávkování. Převaha otevřených a kontrolovaných studií naznačuje, že by dávka neměla být po vytitrování nižší než 200 mg. Je uveden přehled studií, které toto dokumentují.
Kľúčové slová: lamotrigin, účinná dávka, bipolární porucha, unipolární deprese, schizofrenie.
Kľúčové slová MeSH: antikonvulzíva – aplikácia a dávkovanie; porucha bipolárna – farmakoterapia; porucha depresívna – farmakoterapia; schizofrénia – farmakoterapia.

DOSAGE OF LAMOTRIGINE
Lamotrigine, a new antiepileptic drug, is also a well-established drug in psychiatry. Its main indication is the bipolar disorder, but lamotrigine has been tried in other indications as well, for example as an augmentation in both pharmacoresistant depressive and schizophrenic disorders. Lamotrigine is a promising drug due to its mechanism of action and profile of side effects. Nowadays, lamotrigine is supplied under various trade names by many generic pharmaceutical companies. However, so far the optimal effective dose is not entirely clear. Most of the open and controlled studies have shown that the daily dose after the titration should not be lower than 200 mg. The survey of studies confirming this fact is discussed.
Key words: lamotrigine, effective dose, bipolar disorder, unipolar depression, schizophrenia.
Key words MeSH: anticonvulsants – administration and dosage; bipolar disorder – drug therapy; depressive disorder – drug therapy; schizophrenia – drug therapy.
created by © zooom.sk s.r.o.