Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů léčených pro schizofrenní onemocnění atypickými antipsychotiky
Práce předkládá výskyt poruch libida, erekce a ejakulace u 60 mužů léčených atypickými antipsychotiky (risperidonem, amisulpridem, olanzapinem a clozapinem). Poruchy sexuálních funkcí byly zjištěny v rozmezí 11 %–57 % souboru, mezi jednotlivými antipsychotiky nebyl nalezen statisticky signifikantní rozdíl. Poruchy libida byly nalezeny v 46,5 % v celé skupině pacientů, poruchy erektilní funkce u 39,8 % pacientů a poruchy ejakulace u 34,9 %. Je diskutován i vliv schizofrenního onemocnění na kvalitu partnerského a sexuálního života.
Kľúčové slová: dysfunkcia sexuálna fyziologická; incidencia; účinky liekov, fyziologické; schizofrénia – farmakoterapia; antipsychotiká – účinky nežiaduce.
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, Interní oddělení
„Intoxikace vodou“ u psychiatrických pacientů
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Delirium ve vyšším věku
MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Parkinsonova nemoc – základy terapie a diferenciální diagnostiky
MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.
Psychiatrická ordinace a poradna pro závislé, Praha
Poruchy osobnosti a závislosti
MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Komorbidita deprese a bolesti
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Vaskulární demence
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Brno
Poruchy chování u dětí a dospívajících
created by © zooom.sk s.r.o.