Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Iva Daňková
Švejk je jen jeden. Naštěstí
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Helena Kučerová, HonDG.
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice na Moravě
Demence – etiopatogenetické faktory v praxi
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., Monika Večeřová, MUDr. Lucie Purkrábková
Psychiatrická klinika, FN, Brno
MUDr. Jana Novotná
Psychiatrická ambulance, Brno
MUDr. Pavla Havlíková
Psychiatrická ambulance, Hustopeče
Výskyt sexuálních dysfunkcí při udržovací léčbě běžně předepisovanými antidepresivy
PREHĽADNÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU, Brno
Co ještě nevíme o bipolární poruše?
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha
Léčba deprese s úzkostí a nespavostí (2)
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Neurologická klinika, 3. LF, Univerzita Karlova, Praha
RNDr. Daniela Řípová, CSc.
AD Centrum, Psychiatrické centrum, Praha
Pokroky v diagnostice Alzheimerovy nemoci
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
Epidemiologie a psychiatrie
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, Centrum pro Alzheimerovu chorobu
Organické poruchy osobnosti
MUDr. Iva Dudová
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Současný pohled na dětskou a adolescentní depresi
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Craving (bažení) u návykových nemocí – jeho význam a léčba
V SKTRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Psychoterapie deprese
PhDr. Marek Preiss
Psychiatrické centrum Praha
Jak (ne)měřit kognitivní funkce
created by © zooom.sk s.r.o.