Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Kateřina Konupčíková, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika, FN Olomouc
Olanzapin a vzestup hmotnosti
MUDr. Iveta Serbinová
Oddělení gerontopsychiatrie Psychiatrické léčebny Dobřany
DEPRESIVNÍ „PSEUDODEMENCE“ U GERIATRICKÉ PACIENTKY – KAZUISTIKA
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Martin Brunovský, MUDr. Kateřina Červená, prof. MUDr. Miloš Matoušek, CSc.
III. Lékařská fakulta UK, Psychiatrické Centrum, Praha
Poruchy spánku u demencí
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Mentální bulimie u mužů
RNDr. Anna Yamamotová, CSc., MUDr. Hana Papežová, CSc.
Univerzita Karlova, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika1. LF, Praha
Neurobiologické mechanizmy disociace, bolesti a vnímání vlastního těla
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UP, Olomouc
Tardivní dyskineze - rizikové faktory a vlastní zkušenosti s léčbou
MUDr. Dr. Mgr. Jaroslav Max. Kašparů
Norbertinum, centrum pro pastorální medicínu, psychiatrii a soudní znalectví, Pelhřimov
PROBLÉMY PATOLOGICKÉ RELIGIOZITY V PSYCHIATRICKÉ AMBULANCI
MUDr. Jan Vevera, MUDr. Roman Jirák, CSc., MUDr. Ilja Žukov, CSc., MUDr. Tereza Uhrová
Psychiatrická klinika VFN a I. LF UK, Praha
Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Laboratoř pro výzkum biodiverzity, Praha
Ing. Vojtěch Ort
Sdružení pro audit a řízení informačních systémů, Praha
NÁSILNÉ CHOVÁNÍ A MOŽNOSTI JEHO OVLIVNĚNÍI. DÍL – VÝSKYT, ROZDĚLENÍ A KLINICKÉ KORELÁTY
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
ZPRÁVA ZE IV. SJEZDU ČESKÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTIČLS JEP – ŠPINDLERŮV MLÝN 13.–16. ČERVNA 2002
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Luboš Janů Ph.D., Petra Sumcovová
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni
Chronický únavový syndrom
created by © zooom.sk s.r.o.