Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Hýža, MUDr. Vlasta Hanušková
Psychiatrická léčebna Opava
Atypický obraz neuroleptického maligního syndromu
MUDr. Libor Ustohal, MUDr. Vítězslav Pálenský
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Kazuistika pacienta s bipolární afektivní poruchou.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Simona Skotáková, MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., MUDr. Libor Ustohal, Mgr. Petra Navrátilová, MUDr. Jana Tomanová
Psychiatrická klinika, FN a LF Masarykovy Univerzity, Brno
Ovlivnění sluchových halucinací aplikací repetitivní transkraniální magnetické stimulace na oblast temporoparietálního kortexu
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
Dávkování antipsychotik v léčbě schizofrenie
MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika FN u svaté Anny, Brno
Antiepileptika a gravidita
MUDr. Martin Bareš, MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha; 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií
Úvod do biologické léčby rezistentní depresivní poruchy
Depresivní porucha je relativně časté onemocnění současné populace. Celoživotní prevalence deprese činí 5–12 % u mužů a 9–26 % u žen. Pouze kolem 30 % pacientů dosáhne remise po první antidepresivní léčbě. Rezistentní deprese (RD) je nejčastěji definována nedostatečnou odpovědí na nejméně 2 adekvátní antidepresivní léčby antidepresivy z různých skupin. Autoři komentují způsoby léčby rezistentní deprese (změna antidepresiva, augmentace a kombinace antidepresiv, repetitivní transkraniální magnetická stimulace, elektrokonvulzivní léčba aj.)
Kľúčové slová: rezistentní depresivní porucha, definice, léčba.

THE INTRODUCTION TO THE BIOLOGICAL TREATMENT OF RESISTANT DEPRESSION
Depressive disorder is relatively common disease in population. Lifetime prevalence of major depression is 5–12% in men and 9–26% in women. Approximately 30% of patients treated with first antidepressants achieve remission. The resistant depression is commonly defined as depression which was unsuccessfully treated by 2 antidepressants from various groups. The authors comment possibilities of resistant depression treatment (change of antidepressants, augmentation and combination of antidepressants, repetitive transcranial magnetic stimulation, electroconvulsive therapy etc.).
Key words: resistant depressive disorder, definition, treatment.
MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D., PhDr. Michael Václavík
Psychiatrické oddělení FNsP, Ostrava
Detoxifikace u závislosti na metamfetaminu
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum, Praha
Deprese s úzkostí a poruchami spánku
MUDr. Pavel Baudiš, CSc.
Psychiatrické centrum Praha
Manický pacient a hospitalizace bez souhlasu nemocného
INFORMÁCIE
Mgr. Iva Daňková
Konference ambulantních psychiatrů, Olomouc
MUDr. Emanuel Doněk
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Zemské ústavy pro choromyslné v českém království
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Elena Žigová
Gerontopsychiatrické oddelenie Psychiatrickej nemocnice PP v Pezinku
Liečba Alzheimerovej demencie memantínom
SLOVO ÚVODOM
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení Nemocnice Česká Lípa
Medicínou obcházejí strašidla
ETIKA A PRÁVO
MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D.
Frans Cloetens straat 23, Kraainem 1500, Brussel
Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Etika a právo v psychiatrii
created by © zooom.sk s.r.o.