Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Efektivita léčby schizofrenie ve světle dvou fází studie CATIE
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Tomáš Nežádal, MUDr. Markéta Janicadisová, MUDr. Erik Herman
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK, Praha
Psychiatrické příznaky (psychomotorické zpomalení, kognitivní porucha, zmatenost, poruchy chování, delirium, demence, aj.) mohou být způsobeny nekonvulzivním epileptickým statem
MUDr. Henrieta Tondlová
Sanatorium Topas, Škvorec
Diagnostika a možnosti terapie deprese v pokročilých stadiích demence
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Markéta Žáčková
Psychiatrická klinika FN a MU, Brno
Mirtazapin u mentální anorexie s komorbidní depresí
Léčba mentální anorexie představuje pro odborníky výzvu. Je nutný multimodální přístup, jehož jednou součástí je i farmakoterapie. Článek popisuje kazuistiku 14leté dívky s mentální anorexií léčené mirtazapinem, sleduje průběh příznaků, komorbiditu, dávkování a nežádoucí účinky terapie.
Kľúčové slová MeSH: anorexia nervosa – farmakoterapia; komorbidita; porucha depresívna; kazuistika (publikačný typ).
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
XXV. kongres CINP, Chicago 2006
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Dita Kalnická, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Léčba antipsychotiky a metabolický syndrom
MUDr. Ivan Tůma, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Osteoporóza a schizofrenie
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.,
Psychiatrické centrum, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neurofarmakologických studií, Praha
MUDr. Hana Prašková
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Denní sanatorium, Horní Palata
Farmakoterapie deprese
Ing. Vladimír Marko, CSc.
Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava
Vývoj spotreby antidepresív na Slovensku v rokoch 1996 – 2005
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Psychodynamické aspekty schizofrenních psychóz
created by © zooom.sk s.r.o.