Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Efektivita léčby schizofrenie ve světle dvou fází studie CATIE
Práce nabízí komentovaný přehled prvních dvou fází nezávislé studie Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE). Cílem sledování bylo posouzení efektivity léčby antipsychotiky. Hlavním měřítkem byla doba do přerušení léčby z jakékoliv příčiny. Porovnávána byla nejčastěji užívaná antipsychotika II. generace navzájem a dále se zástupcem klasických neuroleptik perfenazinem. Nemocní neúspěšně léčení v první fázi studie mohli být ve druhé fázi randomizováni k léčbě klozapinem nebo antipsychotikem II. generace jiným, než které dosud užívali. Studie potvrdila, že mezi antipsychotiky jsou rozdíly z hlediska efektivity a nežádoucích účinků. Autor se ve sdělení zabývá nejčastějšími námitkami k uspořádání a výsledkům studie a podává k nim komentáře.
Kľúčové slová MeSH: schizofrénia – farmakoterapia; antipsychotiká; štúdie klinické.
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Tomáš Nežádal, MUDr. Markéta Janicadisová, MUDr. Erik Herman
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK, Praha
Psychiatrické příznaky (psychomotorické zpomalení, kognitivní porucha, zmatenost, poruchy chování, delirium, demence, aj.) mohou být způsobeny nekonvulzivním epileptickým statem
MUDr. Henrieta Tondlová
Sanatorium Topas, Škvorec
Diagnostika a možnosti terapie deprese v pokročilých stadiích demence
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Markéta Žáčková
Psychiatrická klinika FN a MU, Brno
Mirtazapin u mentální anorexie s komorbidní depresí
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
XXV. kongres CINP, Chicago 2006
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Dita Kalnická, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Léčba antipsychotiky a metabolický syndrom
MUDr. Ivan Tůma, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Osteoporóza a schizofrenie
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.,
Psychiatrické centrum, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neurofarmakologických studií, Praha
MUDr. Hana Prašková
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Denní sanatorium, Horní Palata
Farmakoterapie deprese
Ing. Vladimír Marko, CSc.
Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava
Vývoj spotreby antidepresív na Slovensku v rokoch 1996 – 2005
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Psychodynamické aspekty schizofrenních psychóz
created by © zooom.sk s.r.o.